Tirupati Balaji Darshan Tickets

Tirupati Balaji Darshan Tickets offers Seeghra Darshan Tickets for Tirupati Balaji Darshan through our online services. The Special entry Darshan for Tirupati Balaji Darshan Tickets was introduced by Tirumala Tirupati Devasthanam.(TTD) . We will book the Rs 300 Rupee Tickets and Talkat Ticket for you.


Seeghra Darshan on Friday

Time Event
Special Seva: Abhishekam 04:30 AM - 06:00 AM
02:30 AM - 03:00 AM Suprabhatam
03:00 AM- 04:00 AM Sallimpu, Suddi, Nityakatla Kainkaryams, Morning Bell and preparation for Abhishekam
04:30 AM - 06:00 AM Abhishekam and Nijapada Darsanam
06:00 AM - 07:00 AM Samarpana
07:00 PM - 08:00 P.M Thomala Seva and Arcahna (Ekantam)
09:00 AM - 08:00 PM Sarvadarshanam
12:00 PM - 05:00 PM Kalyanostavam, Brahmostavam, Vasanthostavam, Unjal Seva
06:00 PM - 08:00 PM Sahasra Deepalankarana Seva at Kolimi Mandapam and Procession along the Mada streets.
08:00 PM - 09:00 PM Suddhi,Night Kainkaryams (Ekantam) and Night Bell
09:00 PM- 10:00 PM Sarvadarshanam
10:00 PM - 10:30 PM Suddi and preparations for Ekanta Seva
10;30 PM Ekanta Seva