Tirupati Balaji Darshan Tickets

Tirupati Balaji Darshan Tickets offers Seeghra Darshan Tickets for Tirupati Balaji Darshan through our online services. The Special entry Darshan for Tirupati Balaji Darshan Tickets was introduced by Tirumala Tirupati Devasthanam.(TTD) . We will book the Rs 300 Rupee Tickets and Talkat Ticket for you.


Seeghra Darshan on Monday

Time Event
Special Seva : Vishesha Puja:05:30 AM to 07:00 AM
02:30 AM - 03:00 AM Suprabhatam
03:30 AM- 04:00 AM Thomala Seva
04:00 AM - 04:15 AM Koluvu and Panchanga Sravanam
04:15 AM - 05:00 AM Sahasranama Archana
08:00 AM - 09:00 AM Visesha Puja
07:00 AM - 07:00 PM Sarvadarshanam
12:00 PM - 05:00 PM Kalyanostavam, Brahmostavam, Vasanthostavam, Unjal Seva
05:30 PM - 06:30 PM Sahasra Deepalankarana Seva
05:30 PM - 06:30 PM Suddhi,Night Kainkaryams (Ekantam) and Night Bell
07:00 PM- 08:00 PM Suddi and preparations for Ekanta Seva
08:00 PM - 01:00 AM Sarvadarshanam
01:00 AM - 01:30 AM Suddi and preparations for Ekanta Seva
01;30 AM Ekanta Seva